Απόρρητο - Cookies

Πολιτική Απορρήτου του www.linohome.gr

To site συλλέγει κάποια προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες του.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Ιδιοκτήτης

linohome.gr,
info@linohome.gr

Τύποι δεδομένων που συλλέγονται

Μεταξύ των τύπων των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτή η εφαρμογή συλλέγει, από την ίδια είτε μέσω τρίτων, υπάρχουν: όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, διεύθυνση, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικός πρόσβασης, αριθμός φαξ ταχυδρομικός / ταχυδρομικός κώδικας, πόλη , cookies και χρήση δεδομένων.

Άλλα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μπορεί να περιγράφονται σε άλλα τμήματα της παρούσας πολιτικής απορρήτου ή από ειδικό επεξηγηματικό κείμενο.
Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να παρέχονται ελεύθερα από τον χρήστη, ή συλλέγονται αυτόματα κατά τη χρήση αυτής της εφαρμογής.
Οποιαδήποτε χρήση των Cookies - ή άλλα εργαλεία παρακολούθησης - από αυτή την εφαρμογή ή από τους ιδιοκτήτες των υπηρεσιών τρίτων που χρησιμοποιούνται από αυτή την αίτηση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, χρησιμεύουν για την ταυτοποίηση των χρηστών και των προτιμήσεων τους, αποκλειστικά για το σκοπό της παροχής της υπηρεσίας που αιτείται από ο χρήστης.
Παράλειψη παροχής ορισμένων προσωπικών στοιχείων μπορεί να καταστήσει αδύνατο για την εφαρμογή αυτή να παρέχει τις υπηρεσίες της.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν προσωπικά δεδομένα των τρίτων οι οποίες συγκεντρώθηκαν, δημοσιεύθηκαν θα μοιράστηκαν μέσω αυτής της αίτησης και να επιβεβαιώσει ότι έχει τη συγκατάθεση του τρίτου να παρέχουν τα δεδομένα στον ιδιοκτήτη.

Τρόπος και τόπος επεξεργασία των δεδομένων

Μέθοδοι επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται τα δεδομένα των χρηστών με σωστό τρόπο και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψη, τροποποίηση, ή μη εγκεκριμένη καταστροφή των δεδομένων.
Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και / ή εργαλείων ΙΤ, ακολουθώντας οργανωτικές διαδικασίες και τους τρόπους που σχετίζονται αυστηρά με τους σκοπούς που αναφέρονται. Εκτός από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα μπορεί να είναι προσβάσιμα σε ορισμένους τύπους υπευθύνων, ασχολούνται με τη λειτουργία του δικτυακού τόπου (διοίκηση, πωλήσεις, μάρκετινγκ, νομικά, τη διαχείριση του συστήματος) ή εξωτερικά μέρη (όπως τρίτα μέρη τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ταχυδρομείου, τη φιλοξενία του παρόχου, εταιρείες πληροφορικής, υπηρεσίες επικοινωνιών) διορίζονται, εάν είναι απαραίτητο, όπως επεξεργαστές δεδομένων από τον ιδιοκτήτη. Ο ενημερωμένος κατάλογος αυτών των μερών μπορεί να ζητηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ανά πάσα στιγμή.

Θέση

Η επεξεργασία των δεδομένων είναι στα γραφεία λειτουργίας του ελεγκτή δεδομένων και σε οποιαδήποτε άλλα μέρη όπου τα μέρη που εμπλέκονται με την επεξεργασία βρίσκονται. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο της επεξεργασίας.

Χρόνος συγκράτησης

Τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας που έχει ζητηθεί από τον χρήστη, είτε δηλώνεται από τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο, και ο χρήστης μπορεί πάντα να ζητήσει από τον Ελεγκτή Δεδομένων αναστείλει ή να αποσύρει τα δεδομένα.

Η χρήση των συλλεχθέντων δεδομένων

Τα δεδομένα σχετικά με τον χρήστη συλλέγονται, για να επιτρέπουν στον ιδιοκτήτη να παρέχει τις υπηρεσίες της, καθώς και για τους ακόλουθους σκοπούς: Καταγραφή και έλεγχος ταυτότητας, αλληλεπίδραση με τους εξωτερικούς κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες και Analytics.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για κάθε σκοπό που περιγράφεται στις συγκεκριμένες ενότητες του παρόντος εγγράφου.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Προσωπικά δεδομένα συλλέγονται για τους ακόλουθους σκοπούς και χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Analytics
  • Αλληλεπίδραση με εξωτερικά κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες
  • Εγγραφή και πιστοποίηση

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων

Νομική δράση

Τα Προσωπικά Δεδομένα χρήστη μπορούν να χρησιμοποιηθούν για νόμιμους σκοπούς από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, στο δικαστήριο ή στα στάδια που οδηγούν σε πιθανή δικαστική διαφορά που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής ή των σχετικών υπηρεσιών.
Ο χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει ότι ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει τα προσωπικά δεδομένα κατόπιν αιτήσεως των δημόσιων αρχών.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά Χρήστη Προσωπικά Δεδομένα

Εκτός από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την πολιτική, η εφαρμογή αυτή μπορεί να παράσχει στο Χρήστη πρόσθετες και συναφείς πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες υπηρεσίες ή τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατόπιν αιτήματος.

Αρχεία Καταγραφής και Συντήρηση

Για σκοπούς λειτουργίας και συντήρησης, αυτή η αίτηση και οποιεσδήποτε υπηρεσίες τρίτων μπορεί να συλλέξει τα αρχεία που αλληλεπιδρούν με αυτό το αρχείο εφαρμογής (σύστημα αρχείων καταγραφής) ή χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτό άλλα Προσωπικά Δεδομένα (όπως IP Address).

Πληροφορίες που δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα πολιτική

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να ζητηθούν από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε δείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην αρχή αυτού του εγγράφου.

Τα δικαιώματα των χρηστών

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να γνωρίζουν εάν έχουν αποθηκευτεί τα προσωπικά τους δεδομένα και να συμβουλεύονται τον υπεύθυνο της επεξεργασίας για να μάθουν για το περιεχόμενο και την προέλευσή τους, για να εξακριβώσουν την ορθότητα τους ή να ζητήσουν να συμπληρωθούν, ακυρωθούν, ενημερωθούν ή να διορθωθούν , ή για τη μετατροπή τους σε ανώνυμη μορφή ή να εμποδίσουν οποιαδήποτε δεδομένα που πραγματοποιήθηκαν κατά παράβαση του νόμου, καθώς και να αντιταχθούν σε νόμιμους λόγους. Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν στον υπεύθυνο της επεξεργασίας στα στοιχεία που παρατίθενται παραπάνω.

Αυτή η εφαρμογή δεν υποστηρίζει "Do Not Track" αιτήματα.
Για να καθοριστεί εάν οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες τρίτου που χρησιμοποιεί τιμήσει τις "Do Not Track" αιτήματα, παρακαλώ διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους.

Αλλαγές στην πολιτική απορρήτου

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε αυτή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή, με γραπτή προειδοποίηση προς τους χρήστες της σε αυτή τη σελίδα. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να ελέγξετε αυτή τη σελίδα συχνά. Εάν ένας χρήστης αντιτίθεται σε οποιαδήποτε από τις αλλαγές στην πολιτική, ο χρήστης πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί την αίτηση αυτή και να ζητήσει από τον Ελεγκτή Δεδομένων αφαιρέσει τα Προσωπικά Δεδομένα. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η τότε τρέχουσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει για όλα τα προσωπικά δεδομένα.

Πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι υπεύθυνος για αυτή την πολιτική, ξεκινώντας από τις ενότητες που παρέχονται από Iubenda και φιλοξενούνται σε διακομιστές Iubenda του.

Τελευταία ενημέρωση: 14 Οκτ 2015